Boete door NVWA

Door Ad F.L. Cleijsen in Blogs, gepost op 8 december 2019
Uw bedrijf stilgelegd door het NVWA....
 
Dat gebeurt echt niet zomaar. Mocht op enig moment het NVWA besluiten om uw zaak stil te leggen dan is er een voorgeschiedenis. Over het algemeen heeft u eerdere bezoeken gehad, welke gepaard gegaan zijn met boete rapportages, waarschuwingen etcetera. 
Op basis van eerdere bezoeken zal dan op gegeven moment de maat genomen worden en de beslissing volgt.
 
En dan:
De rapportages van het NVWA geven feitelijk wel goed aan waar het nu aan schort. Of dat nu een vieze keuken is of het niet kunnen voldoen aan de allergenenverplichting. Daar dient in eerste instantie aan gewerkt worden. Verder moet er ook rekening gehouden wordt dat de vervolgcontrole - dus voordat men weer open mag - erg gericht zal zijn. In basis start je met de benoemde punten, maar zorg er ook voor dat de rest ook op orde is.
 
Ondersteunend bewijs vanuit microbiologische monstername helpt zonder meer, geeft ook inzicht wat nu de status echt is. Een werkomgeving welke je toeblinkt, structuur in het magazijn draagt bij, maar ook hoe u omgaat met uw producten en recepturen. Alles nu eens echt goed opgeruimd helpt, wat er niet is krijg je geen vragen over. En oude spullen nu eindelijk eens vervangen toont dat je de opmerkingen ter harte genomen hebt.
In geval andere punten dan alsnog naar voren komen, wordt heropening uitgesteld en de ergernis (over en weer, ja ook bij de keurmeester van het NVWA) enkel groter. Schade en herstelkosten lopen ook alleen maar op.
 
En wat leren we er nu van:
Uiteraard zal er gemopperd worden, maar terecht of onterecht, het feit is er. 
Verstandig is het zonder meer om niet alleen te blijven, ondersteuning zorgt voor een extra paar ogen.
 
Samenvattend:
Eigenlijk dient men al opvolging te geven als er een eerste waarschuwing komt, wachten tot erger brengt meer kosten met zich mee dan werken aan een gedegen oplossing.
Ad F.L. Cleijsen

Kwaliteitsmanager | Auditor | Procesmanager | ondersteuning bij certificering | bij etikettering en allergenenmanagement

Deel deze blog: